Novosti

Nastavljajući sa planovima razvoja, uspeli smo da izvršimo sertifikaciju još jednog proizvoda iz programa alata na propan butan gas - KAMP REŠOA. Izvršena su ispitivanja njegove proizvodnje od strane notifiovanog tela ,,SGS" iz Turske (NB 2218) u skladu sa normama i bitnim zahtevima direktive za gasne aparate GAD 2009/142/EC i harmonizovanim standardima.

Ovaj sertifikat potvrđuje da je kamp rešo usklađen sa evropskim standardima i zahtevima, čime smo ostvarili pravo na korišćenje i stavljanje na proizvod CE oznake.

Stranice